Is onlineleren wel effectief? - IQ-Totaal

Ga naar de inhoud

Is onlineleren wel effectief?

Een van de meest voorkomende tegenargumenten van online leren is dat het onvoldoende effectief zou zijn.

Wat is ‘effectief leren’ precies?
Volgens het onderzoek van CIPD/Cornerstone OnDemand uit 2013 is 85% van de organisaties van mening dat:

  1. Online leren het niet mogelijk maakt om kennis over te dragen én te waarborgen voor de lange termijn.
  2. Vaardigheden niet op afstand of via een beeldscherm kunnen worden aangeleerd. Met andere woorden, ‘online softskills’ zijn een mythe.
  3. De kwaliteit van zowel de diverse online leerplatformen, als de online trainingen nog niet hoog en overtuigend genoeg zijn.

De feiten
De belangrijkste reden van de hardnekkige overtuiging dat online leren niet effectief is, is de matige kwaliteit van de eerste online trainingen en leerplatforms. Daarnaast zorgt het volgen van klassikale trainingen regelmatig voor een ‘gevoel van voldoening’ bij deelnemers. Terwijl dat niet per definitie wil zeggen dat ze voldoende kennis tot zich hebben genomen.

Wanneer je online trainingen en de resultaten die daarmee worden behaald analyseert, zal blijken dat online trainingen juist een positief rendement hebben, namelijk:
  1. Bij online trainingen wordt kennis op effectievere wijze overgedragen dan bij klassikale trainingen . Door middel van vragenlijsten en een assessment na afloop van een training is het redelijk eenvoudig om het verschil tussen beide leervormen vast te stellen.
  2. Vaardigheden kunnen wel degelijk worden getraind met behulp van een webcam, microfoon, het terugkijken van opnames en commentaar van anderen. Een combinatie met een klassikale training, ook wel ‘blended learning’ genoemd, levert over het algemeen de beste resultaten op wat betreft het trainen van vaardigheden.
  3. De kwaliteit van online leerplatformen hebben de laatste jaren een flinke impuls gekregen. Online trainingen worden tegenwoordig aangeboden als ‘Software-as-a-Service’ en kunnen zowel vanaf een desktop, laptop, smartphone, als tablet worden gevolgd. Wat betreft de kwaliteit van online trainingen is een behoorlijke slag gemaakt, alhoewel nog steeds een omvangrijk aanbod van inferieure trainingen in omloop is.

Hoewel nog altijd diverse verbeteringen mogelijk zijn, heeft de praktijk inmiddels wel uitgewezen dat werknemers op effectieve wijze kennis en vaardigheden kunnen leren.
Bovendien kan de software achter online trainingen inzichtelijk maken wat het leerrendement is en kunnen werkgevers bijvoorbeeld met behulp van een aanvullende klassikale training bijsturen waar dat nodig is.


  • CIPD/Cornerstone OnDemand, Learning and Development. 2013, https://www.cipd.co.uk/Images/learning-and-talent-development_2013_tcm18-11297.pdf
  • 2CrossKnowledge, A handbook for e-learning sceptics, 2012, http://www.crossknowledge.com/media-center/news/e-learning-sceptics-guide
Terug naar de inhoud