Is onlineleren complex? - IQ-Totaal

Ga naar de inhoud

Is onlineleren complex?

Vaak hoor je als tegenargument dat online leren complex en niet goed ontwikkeld is.

Is online leren echt zo complex en onderontwikkeld?
Veel sceptici die ervaring hebben met de eerste online trainingen en online leerplatformen hebben daar slechte ervaringen mee. Zij zijn ervan overtuigd dat werken met online trainingen vooral veel tijd kost, weinig animo vanuit de medewerkers zal kennen en dat online leren ook nog eens te weinig zal opleveren.

De feiten
Zoals iedere discipline binnen het bedrijfsleven maakt ook online leren een continue ontwikkeling door.
Veel ontwikkelaars hebben lering getrokken uit de onvolkomenheden van de eerste online leerplatformen en trainingen. Daarnaast heeft de snelle ontwikkeling op het gebied van softwaretechnologie een flinke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van online leren.
De mate van ‘complexiteit’ wat betreft online trainingen heeft voor een groot deel te maken met de implementatie door HR en/of directie. Lange tijd ging men ervan uit dat medewerkers zelf konden bepalen of een online training voor hen interessant en relevant genoeg is. De praktijk leert echter dat voor het slagen van online trainingen binnen een organisatie tijd nodig is. Vaak moeten medewerkers wennen aan deze nieuwe vorm van leren en ontwikkelen en een goede begeleiding van HR of hun leidinggevende is hierbij erg belangrijk.
Terug naar de inhoud